Bahman Aladdin


بهمن علاالدین معروف.‌به مسعود بختیاری (۱۳۱۹-۱۳۸۵) خواننده ترانه‌های محلی و اسطوره‌ای بختیاری‌ها با گویش بختیاری بود.‏ او در ۱۳۱۹ در منطقه عشایری لالی مسجد سلیمان و در خانواده ای پرجمعیت، سنتی و با فرهنگ از تیره زیلایی درطایفهبهداروند از ایل هفت لنگ بختیاری متولد شد.بهمن علاءالدین در سال 1324بعلت تغییر محل خدمت پدرخود که در آنزمان در شرکت نفت مسجد سلیمان مشغول خدمت بود، به همراه خانواده به لالی نقل مکان نمود و در سال1328 که اولین مدرسه ابتدایی بنام دبستان فردوسی در این شهر راه اندازی شد؛ شروع به تحصیل نمود و سپس سالهای اول و دوم دبیر ستان را در اَمبَل و در دبیرستان هنر به پایان رساند و در سال 1336 و به دنبال باز نشسته شدن پدر از خدمت شرکت نفت؛ مجددا به مسجد سلیمان بازگشت و تا سال 1340در دبیرستان امیر کبیر این شهر دوره تحصیلات دبیرستانی خود را به پایان رساند.‏ علاءالدین در مهر ماه سال1341 در سپاه دانش به خدمت نظام وظیفه درآمد ودر...

Related Artist

Top Tracks

comments powered by Disqus

© 2015 - 2021 YouMusic by YouProject