Besquidians


Besquidians – formacja postala z inicjatywy Wojtka Golca i Marcina Pokusy, dw?jki przyjaci??, mieszka?c?w wioski ?lemie? po?o?onej w pa?mie Beskidu ?ywieckiego. Zespo? wykonuje muzyk? ??cz?c? archaiczne melodie beskidzkie wprowadzaj?c elementy transu, improwizacje jazzowe, w?asne melodie, zachowuj?c ?ywio?owo?? i kreuj?c oryginalne brzmienie. Sk?ad personalny: Przemys?aw Ficek – Architekt, multiinstrumentalista, wychowanek mistrza Czes?awa W?glarza. Wielokrotny laureat krajowych i mi?dzynarodowych festiwali kapel i instrumentalist?w ludowych (Kazimierz nad Wis??, FFGP w ?ywiec, MFFZG w Zakopanem. Marcin Pokusa – absolwent AM w Poznaniu w klasie fagotu. Skrzypek i ?piewak. Pracuje jako pedagog i instruktor propaguj?c muzyk? ludow?. Wraz z Przemys?awem Fickiem tworzy duet “Fickowo Pokusa” zdobywaj?c liczne nagrody na krajowych i mi?dzynarodowych festiwalach. Marcin ?upa?ski - Saksofonista, flecista, klarnecista, kompozytor, aran?er – absolwent AM w Katowicach. Lauretat konkurs?w jazzowych, muzyk czynnie udzielaj?cy si? w wielu projektach na jazzowej scenie polskiej i zagranicznej. Wyk?adowca U? w Cieszynie. Wojtek Golec – akordeonista, absolwent AM w Katowicach. Wsp??pracuje z artystami scen folkowych i alternatywnych. Pedagog POSM w Bielsku-Bia?ej, laureat krajowych i mi?dzynarodowych konkurs?w. Rafa? Ba?a? – instrumentalista ludowy, mieszkaniec ?ywca. Od najm?odszych lat zwi?zany z folklorem. Cz?onek zespo?u “?ywczanie”. Read more on Last.fm. User-contribute...

Related Artist

Top Tracks

comments powered by Disqus

© 2015 - 2021 YouMusic by YouProject