Bloody Roots


Schmiedl Tam?s (?nek, git?r) Schmiedl Bal?zs (sz?l?git?r) Horv?th Tam?s (basszusgit?r) Tarcsai ?d?m (dobok) A Bloody Roots project ?tlete m?r 2008-ban megsz?letett, de ebben az ?vben Schmiedl Tam?s alap?t?, a Moby Dick frontembere ?s meghat?roz? dalszerz?je m?g egyed?l dolgozott az els? dalokon ?s gy?jt?gette az ?tleteit. Az elk?pzel?s egy tradicion?lis thrash lemezanyag l?trehoz?sa volt, f?k?nt gyors, lend?letes dalokkal ?s mindezt nem egy sz?k zenekari tags?g keretein bel?l, hanem kib?v?tett, megh?vott zen?sz ?s alkot?g?rd?val. Smici: M?r a legelej?t?l egy sokszerepl?s produkci?ban gondolkodtam, nemcsak a hangszeres felj?tsz?sok tekintet?ben, de a szerz?i, alkot?i munk?ba is szerettem volna bevonni ?ltalam nagyra becs?lt dalszerz?ket, zen?szbar?tokat. Az el?z? ?vekben a Moby Dick Tribute lemez k?sz?t?se sor?n megtapasztalt t?bb r?sztvev?s munka ?lm?ny?t kerestem ?jra, nem akartam egyed?l vagy csak egy p?rtag? zenekari tags?g keretein bel?l dolgozni. Nem kellett t?l sokat gondolkodnom, ki lenne, akivel sz?vesen egy?tt zen?ln?k, ?gy 2008 v?g?ig szinte mindenkivel felvettem a kapcsolatot. Term?szetesen tiszt?ban voltam azzal, hogy mindenkinek a saj?t zenekara m?k?d?se mellett kell id?t tal?lnia a projectes tev?kenys?ghez, ez?rt az ?tletek sz?ll?t?s?t, a munka kezdet?t 2009 tavasz?ra, ny?r elej?re k?rtem. A k?zrem?k?d?i g?rda kialakul?sa ut?n, a projecttel kapcsolatos tervek ?s elk?pzel?sek letisztultak, elkezd?dhetett a lemez megjelen?s?nek el?k?sz?t?se. A Hammer Records, Smi...

Related Artist

Top Tracks

comments powered by Disqus

© 2015 - 2021 YouMusic by YouProject